First Day Advisory Group

Clear Vision | Smart Solutions
 

 

 


Verandering van tijdperk 

De nieuwe werkelijkheid dwingt organisaties om hun business model en werkwijzen te heroverwegen. Flexibiliteit is een cruciaal element om het eigen voortbestaan zeker te stellen en nieuwe kansen te omarmen. En hoewel het bewustzijn wijdverbreid is, leiden verandertrajecten of innovatie-activiteiten vaak niet tot de gewenste resultaten. 

Duurzame verandering vereist 

First Day helpt bij de zoektocht naar een toekomstbestendige, duurzame business modellen en draagt met innovatieve oplossingen bij aan de succesvolle realisatie hiervan. 

We pakken de gevreesde ‘gap’ tussen ambitie en realisatie aan vanuit de volgende uitgangspunten: 

  • Van 'meer, meer,  meer' naar 'goed, beter, best' 
  • Van kwantiteit naar kwaliteit
  • Van alleen groeiambities naar maatschappelijke waardeontwikkeling 
  • Van 'result driven' naar 'purpose driven

 


Onze kernwaarden

  • Duurzaam
  • Doorlevend
  • Ondersteunend
  • Vernieuwend

First Day - vanaf de eerste dag anders!

Gezamenlijk maken we het verschil op het gebied van innovatie & transformatie.  Onze Aanpak is gebaseerd op 5 kritieke succesfactoren voor succesvolle transformatie. We bieden daarbij oplossingen toegesneden op de hedendaagse uitdagingen van onze klanten. En werken nauw samen met gekwalificeerde Partners met elk hun eigen specialiteit.

Populair

Project- en Programmamanagement

Future World Innovation

Personal Data Track

2-Pager Verandervermogen in de praktijk

Business War Gaming

Vernieuwen in Verzekeren

 
E-mailen
LinkedIn